هواکش مرغداری

Poultry Fan

فن مرغداری

 

صنعت مرغداری یکی از صنایعی است که برای بازدهی بیشتر و تامین اکسیژن لازم برای رشد جوجه ها  و سایر طیور نیازمند سیستم تهویه ای منحصر به خود است تا علاوه بر آنکه هوای آلوده محیط را مکش کرده و به بیرون براند، بتواند هوایی تمیز و عاری از عفونت را برای محیط به ارمغوان بیاورد. در محاسبات مخصوص صنایع پرورش طیور از موارد قابل اهمیت، شرایط محیطی، سازه ای، تعداد طیور داخل هر سالن و آن است که طیور مورد نظر در کدام یک از مرحله های رشد خود قرار دارند. با توجه به این مشخصات نوع و سایز پروانه و فن مورد نیاز برای این صنعت مشخص میگردد. 

از یکی از پرکاربرد ترین سری فن های مورد استفاده در صنایع پرورش دام و طیور فن های مرغداری با پروانه ی آکسیال است که عموما در سایز های 120در 120 ساخته و عرضه میشود. و با اگزاست هوای درون سالن، میزان اکسیژن مورد نیاز را به محیط تزریق میکند.