هواساز های تاسیساتی زنت

Zent

زنت

 

در صنعت تهویه هواساز ها از جمله پرکاربردترین نوع سیستم های تهویه ای محسوب میشوند که خود به دسته های مختلفی قابل تقسیم اند. از جمله هواساز های تک منطقه ای(Single-zone)، هواساز های چند منطقه ای(Multi-zone)، هواساز های هایژنیک و هواساز های زنت. که هر کدام از آنها برای محیط هایی با شرایط خاص خود قابل استفاده بوده و با توجه به کاربری و عملکرد اختصاصی هر یک از آنها مورد انتخاب قرار میگیرند. 

هواساز های زنت هواسازهایی اند که دارای دو قطب تولید سرما و تولید گرما میباشند که بخش گرمایش آن توسط کوئل های تعبیه شده تامین میگردد و به محیط منتقل می کند. به همین منظور  و داشتن خاصیت دو قطبی آن این هواساز ها در محیط هایی که تمایل دارند تا تنها با داشتن یک دستگاه، سرمایش و گرمایش مورد نیاز خود را تامین نماین، این دستگاه از یکی از پر مصرفترین دستگاه ها محسوب میشود. از قابلیت های دیگر این محصول میتوان به تنظیم دمای مورد نیاز نیز اشاره داشت. همچنین باکس و جداره های این دستگاه برای جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش صدای حاصل از کارکرد دستگاه دو جداره بوده و برای به حداقل رسانیدن لرزش حاصل از کار در قسمت پایینی کار از شاسی های دبل و لرزه گیر نیز بهره گرفته شده است. نکته دیگر قابل اشاره در آن بحث زنگ زدگی و خوردگی آن است که با ایجاد پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای بر روی جداره ی دستگاه از این امر جلوگیری شده است.